Uw privacy en algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, enkel wanneer u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of overleg.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

De kosten voor de behandeling, zowel Shiatsu therapie als Acupunctuur, zijn 65,- voor de intakebehandeling en 50,- voor de vervolgbehandeling. U ontvangt na afloop van de behandeling de factuur per mail of desgewenst op papier. De betaling kan contant of per overboeking worden gedaan, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd, bij niet tijdig annuleren kunnen de kosten voor de behandeling in rekening worden gebracht.

Voor klachten over de behandeling kunt u terecht bij de VBAG (www.vbag.nl) en bij de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en koepelorganisatie RBCZ/TCZ.

Herziene versie geldig met ingang van 01-07-2021

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, enkel wanneer u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of overleg.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

De kosten voor zowel shiatsu-therapie als acupunctuur zijn € 70,- voor de intakebehandeling en € 55,- voor de vervolgbehandeling.

U ontvangt na afloop van de behandeling de factuur per mail of desgewenst op papier.

De betaling kan contant of per overboeking worden gedaan, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd, bij niet tijdig annuleren worden de kosten voor de behandeling in rekening gebracht.

Voor klachten over de behandeling kunt u terecht bij de VBAG (www.vbag.nl) en bij de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en koepelorganisatie RBCZ/TCZ.

Voor het parkeren met de auto bij de locatie in Amersfoort dient u zelf zorg te dragen voor het doorgeven van het kenteken, dit i.v.m. het parkeren in een vergunningsgebied en ter voorkoming van een boete.